Många företag inom vår sfär tycker att Make Up Store i Örnsköldsvik är bra och framåtskridande. Vi är ödmjuka och tycker förstås att detta är både roligt och inspirerande. Vi anstränger oss varje dag för att utveckla oss ännu mer och bli ännu bättre.

Vi har helt fantastiska produkter – kanske världens bästa inom vår sfär. Och ständigt kommer det nya.

Vi har helt fantastiska kunder. De ger oss inspiration till ständig utveckling.

Vi har under åren fått flera utmärkelser som i sin tur har inspirerat oss till ytterligare ansträngningar i syfte att ge kunderna bättre både produktkännedom och bättre service.

Våra kollegor inom Make Up Store efterfrågar information om vårt sätt att arbeta på. Vi tycker om att vara i framkant i vår bransch. Det medför att vi ibland håller inspirationsföreläsningar för våra kollegor inom Make Up Store.

En del konkurrenter kopierar oss när det gäller marknadsföring och arbete med kundrelationer. De måste tycka att vi är duktiga på vad vi gör, men vi uppskattar inte alls deras sätt på vilket de gör denna  kopieringen. De ”Copy-Cats” som vi har sett, har ibland nästan ordagrant samma text på produkter, tjänster och  inbjudningar som vi  anordnar fortlöpande i butiken. Vi hittar detta på olika sociala sidor. Men vi går vidare. En kopia är ju inte ett original! Vi leder utvecklingen och det skall vi fortsätta att göra. På ett ärligt och hederligt sätt skall vi fortsätta att sätta kunden i centrum. Vi skall bjuda till på alla sätt. Så se till att vara uppdaterad när det gäller Make Up Store i Örnsköldsvik!

Det kommer många nyheter under hösten! Det kommer också många events framöver!

Vi hoppas att just du fortsätter att stötta våran verksamhet och utveckling.

Väl mött !

1424571_584182688322365_1796612205_n